Software development – plusy i minusy zatrudnienia zewnętrznego teamu developerskiego

Tworzenie oprogramowania jest jednym z głównych kół zamachowych współczesnego biznesu. Zatrudnienie zewnętrznego zespołu programistów może być sensownym sposobem na wdrożenie do projektu najnowszych technologii i technik, a jednocześnie zapewnienie dostępu do doświadczonych specjalistów, którzy mogą relewantnie szybko i oszczędnie dostarczać wyniki. Decydując się na zatrudnienie zewnętrznego zespołu programistów, należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów takiej współpracy.

Podstawową korzyścią wynikającą z zatrudnienia zewnętrznego zespołu programistów jest oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów. Ponieważ zespół nie jest częścią Twojej organizacji, nie podlega takim samym ograniczeniom jak wewnętrzne zespoły programistyczne. Oznacza to, że mogą wnieść do Twojej organizacji specjalistyczne umiejętności i wiedzę, których Twój zespół wewnętrzny może nie posiadać.

Software developer i zespół developerski

Kolejną korzyścią przy wybraniu outsourcingu usług developerskich jest to, że mogą zapewnić wysoki poziom specjalizacji. Ponieważ zespoły te często koncentrują się na konkretnej technologii lub rodzinie języków programowania, mogą szybko określić najlepszy sposób ukończenia projektu. 

Właściwie dobrany do projektu software developer to jednocześnie inwestycja i oszczędność, która może pomóc w uniknięciu kosztownych błędów w przyszłości i utrzymaniu projektu na właściwej drodze. Ponadto zewnętrzne zespoły programistyczne mogą zapewnić świeże spojrzenie na Twój projekt. Łatwiej z innej perspektywy pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych ulepszeń lub nowych funkcji, których wcześniej nie brałeś pod uwagę.

Pamiętaj, że zatrudniany z zewnątrz software developer to także wyzwanie. Twoja organizacja powinna wypracować sobie model współpracy – jak będzie wyglądał proces developmentu,kontrola współpracy, czy weryfikacja standardów. Warto to przepracować, by uniknąć potencjalnych opóźnień czy błędów komunikacyjnych. 

Software developer – czym się zajmuje? 

Programista lub software development team, których zatrudnisz to powoli stały element rynku, jeśli zależy Ci na tworzeniu i utrzymywaniu wysokiej jakości oprogramowania.  Dobrze zorganizowany zespół programistów może być różnicą między udanym a nieudanym wprowadzeniem produktu na rynek.

Software team jest odpowiedzialny za rozwój oprogramowania od koncepcji do uruchomienia, w tym kodowanie, testowanie, wdrażanie i bieżące utrzymanie.

Dlatego tak ważna jest odpowiednia mieszanka ludzi posiadających umiejętności i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu. Software developer powinien w zespole mieć odpowiednio dobranych pozostałych programistów, testerów, designerów oraz pozostałych specjalistów.

Warto tu wspomnieć o kilku kluczowych rolach. Zespół powinien mieć również kierownika projektu, który pomoże koordynować prace zespołu i czuwać nad realizacją projektu. Powinien on być zaznajomiony z procesem tworzenia oprogramowania i będzie odpowiedzialny za wyznaczanie terminów i dotrzymywanie harmonogramu prac zespołu.

W zespole powinien znaleźć się także kierownik techniczny (tech-lead), który jest odpowiedzialny za identyfikację wymagań technicznych projektu i zapewnienie, że zespół pracuje zgodnie z tymi wymaganiami. Osoba ta powinna mieć głęboką wiedzę na temat technologii wykorzystywanej w projekcie i być w stanie poprowadzić zespół do pomyślnych wyników.

Kolejna rola kluczowa dla zespołu, to specjalista ds. zapewnienia jakości (QA), który zadba o to, aby oprogramowanie spełniało najwyższe standardy jakości. Specjalista ds. kontroli jakości przeprowadzi testy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i będzie współpracował z programistami, aby upewnić się, że oprogramowanie jest zgodne z kodem.

W szerokim kontekście, tak dopasowany zespół powinien mieć jasną wizję projektu, dobrze zdefiniowany plan i zaangażowanie we wspólną pracę, aby produkt odniósł sukces. Dysponując odpowiednimi ludźmi z odpowiednimi umiejętnościami, zespół będzie w stanie stworzyć odnoszący sukcesy produkt spełniający potrzeby klienta.